Statistisch Onderzoek

From MM*Stat International

Revision as of 09:31, 11 September 2020 by H0130wij (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Basics

Het doel van Statistiek  • Statistisch Onderzoek  • Statistisch Element en Populatie  • Statistische Variabel  • Meetschalen  • Kwalitatieve Variabelen  • Kwantitatieve Variabelen  • Stratificeren  • Statistische Reeksen en Frequenties  • Meerkeuzevragen
English
Português
Français
‎Español
Italiano
Nederlands


Het Uitvoeren van Statistisch Onderzoek

Statistisch onderzoek bestaat vaak uit de volgende stappen:

 1. Gegevens verzamelen
  • Primaire gegevens: gegevens verzameld door de wetenschapper
   • Steekproefonderzoek:
    • Alle elementen van een populatie waarnemen (census, volledige telling) of een steekproef nemen (steekproefonderzoek)
    • documenteren van gegevens via questionnaires, protocols etc.
   • Experimenten: Bewust controle uitoefenen op variabelen om hun invloed op andere variabelen te bekijken
  • Secondaire gegevens: gebruik maken van beschikbare gegevens, het zij van interne, het zij van externe bronnen.
 2. Analyse: Statistische methoden aanwenden

Bronnen van Economische Gegevens

 • Publieke Statistieken
 • Private Statistieken
 • Internationale Organisaties

De volgende figuur illustreert de volgorde van de verschillende stappen in het statistisch onderzoek.

En folnode2 b 01.gif

De instantie die gegevens verzamelt die specifiek zijn voor Berlijn is het Statistische Landesamt Berlin. Zo zijn er, bij voorbeeld, statistieken over de dierenpopulatie in de drie zoo’s van Berlijn en de opkomst bij verkiezingen beschikbaar.

Bron: Statistisches Landesamt Berlin 1998.
Dieren in Berlijn, 1998 Zoo en Aquarium Safari
Zoogdieren
Totale populatie 1 357 1 861
Soorten 247 214
Vogels
Totale populatie 2 333 2 548
Soorten 500 408
Slangen
Totale populatie 461 723
Soorten 82 129
Hagedissen
Totale populatie 412 87
Soorten 31 5
Vissen
Totale populatie 4 007 1 680
Soorten 360 136
Ongewervelden
Totale populatie 6 298 1 368
Soorten 181 72
Bezoekers 2 597 589 1 071 207

Verkiezingen van de 14e Duitse “Bundestag” in Berlijn (27.9.1998). De kaart laat de opkomst voor de verkiezingen zien in de verschillende districten van Berlijn.

Bron: Statistisches Landesamt Berlin 1998.


Het doel van het economisch beleid is vaak de duur van de werkloosheid te verkorten. Een belangrijke theoretische vraag hierbij is in welke mate werkloosheidsvergoedingen de variatie in werkloosheid kunnen verklaren. Om deze vraag statistisch te onderzoeken, moeten de variabelen vertaald worden in waarneembare eenheden. (Zo is bij voorbeeld informatie over het aantal personen die als werkloos geregistreerd zijn te verkrijgen uit overheidstatistieken. Hoewel hierbij misschien niet alle personen worden meegeteld die willen werken, wordt dit vaak als de werkloosheidsvariabele gebruikt in statistisch onderzoek.) Door werkloosheidsvergoedingen in verschillende landen te vergelijken kunnen we proberen af te leiden of een genereuzer beleid de werkloosheidgraad beïnvloedt. Voor het onderzoek verder te zetten moeten de verzamelde gegevens zodanig geordend worden dat men er statistische methoden op kan toepassen. In de gegevens op zoek gaan naar informatie die men eruit kan winnen en de resultaten op een toegankelijke manier presenteren door middel van statistische methoden is de kern van statistisch onderzoek. Wanneer we kwantitatieve statistische informatie interpreteert zoekt men een antwoord op wetenschappelijke vragen. Analoog met het algemene wetenschappelijke proces leiden de conclusies de men in de loop van de statistische interpretatie vaak tot andere proposities, wat tot een nieuwe cyclus van het statistisch proces leidt.