Statistische Variabel

From MM*Stat International

Jump to: navigation, search

Basics

Het doel van Statistiek  • Statistisch Onderzoek  • Statistisch Element en Populatie  • Statistische Variabel  • Meetschalen  • Kwalitatieve Variabelen  • Kwantitatieve Variabelen  • Stratificeren  • Statistische Reeksen en Frequenties  • Meerkeuzevragen
English
Português
Français
‎Español
Italiano
Nederlands


Een waarneembare eigenschap van een statistisch element noemt men een variabele. De waarden die statistische variabelen aannemen, noemt men waarnemingen, metingen, observaties of gegevens. De verzameling vanmogelijke waarden die een variabele kan aannemen, noemt men de steekproefruimte. Variabelen duidt men aan met hoofdletters . De overeenkomstige realisaties schrijft men klein: . De index geeft het statistisch element aan.

Variabele Waarnemingen

Het is nuttig een onderscheid te maken tussen identificatievariabelen en doelvariabelen. Identificatievariabelen Bij het toewijzen van vaste waarden voor bepaalde karakteristieken specificeert met de populatie; zo kan men een statistisch onderzoek tot vrouwen beperken door de identificatievariabele ‘geslacht’ aan ‘vrouw’ gelijk te stellen. Doelvariabelen Deze zijn de karakteristieken waarin we geïnteresseerd zijn, de fenomenen die we met onze statistische methoden zullen onderzoeken. Bij voorbeeld de leeftijd van een persoon behorend tot een bepaalde populatie, of een onderzoek naar de sociologische structuur van de Berlijnse bevolking op 21 December 1995 De identificatie variabelen kiest men dan als volgt=

  • legaal: burger
  • ruimtelijk: gedomicilieerd in Berlijn
  • tijdelijk: 31 december 1995

Statistisch element: een gedomiciliëerde burger van Berlijn, op 31 december 1995. Populatie: alle burgers van Berlijn op 31 December 1995 Mogelijke doelvariabelen:

Symbool Variabele Steekproefruimte
Leeftijd (afgerond per geheel jaar)
Geslacht {vrouw, man}
Echtelijke Status {alleenstaand, getrouwd, gescheiden}
Maandelijks Inkomen