Kwantitatieve Variabelen

From MM*Stat International

Jump to: navigation, search
English
Português
Français
‎Español
Italiano
Nederlands


Naast het feit dat ze over een natuurlijke volgorde beschikken, kunnen kwantitatieve variabelen ook geïnterpreteerd worden in termen van afstanden tussen de waarnemingen.

Intervalschaal

Wanneer de afstand tussen metingen zinvol geïnterpreteerd kan worden, wordt de variabele gemeten op een intervalschaal. In tegenstelling tot een verhoudingsschaal bestaat er geen vanzelfsprekende interpretatie voor ordinaal geschaalde metingen aangezien er voor de ordinale schaal geen natuurlijk nulpunt bestaat. Zo kan de temperatuur gemeten in graden celcius geïnterpreteerd worden in hoge en lage waarden, maar een temperatuur van 20 graden celcius kan niet gezien worden als twee maal zo hoog. Wanneer dezelfde temperatuur in graden Fahrenheit gemeten zouden worden, zou het nulpunt verschuiven en dus ook de verhouding tussen de metingen zou veranderen (de volgorde zou natuurlijk bewaard blijven).

Verhoudingsschaal (Ratio schaal)

Waarden van variabelen die op eenverhoudingsschaal worden gemeten kunnen geïnterpreteerd worden in termen van afstanden en verhoudingen. De verhoudingsschaal bevat dus nog meer informatie dan de intervalschaal. De waarnemingen die op de verhoudingsschaal worden gemeten beschikken over een natuurlijk nulelement, dat voor het totaal ontbreken van het gemeten attribuut staat. Er hoeft echter niet per se een natuurlijke meeteenheid te bestaan. Voorbeelden zijn gewicht, lengte, leeftijd etc.

Absolute Schaal

De absolute schaal is een metrische schaal met een natuurlijke meeteenheid. Zaken meten in een absolute schaal is dus gewoon tellen. Het is de enige meetschaal zonder alternatief. Voorbeelden zijn alle telbare fenomenen, zoals het aantal mensen in veen ruimte of het aantal ballen in een urne.

Discrete Variabelen

Een metrische variabele noemt men discreet. indien ze een oneindig of telbaar oneindig aantal waarden kan aannemen. Voorbeeld: de maandelijkse productie auto’s of het aantal sterren in het universum.

Continue Variabelen

Men noemt een metrische variabele continu, indien ze een ontelbaar aantal waarden kan aannemen op elk willekeurig interval op de getallenlijn. Voorbeeld: de verkochte hoeveelheid olie in een bepaalde periode. In de praktijk worden vele continue variabele discreet gemeten, om wille van de beperkingen van meetaperatuur. Het meten van de leeftijd van een persoon kan in principe tot in fracties van een seconde, maar niet met een willekeurige precisie. We beschouwen daarom theoretisch continue variabelen die we met een bepaalde precisie kunnen meten als continu. Zo ook voor de discrete variabelen, die we soms als quasi-continu beschouwen indien ze voldoende waarden aannemen om statistische methoden voor continue variabelen op aan te wenden.