Kwalitatieve Variabelen

From MM*Stat International

Jump to: navigation, search
English
Português
Français
‎Español
Italiano
Nederlands


Nominale Schaal

Met de meest eenvoudige schaal kan men zien of twee waarden gelijk zijn of niet: de nominale schaal. Ze is enkel kwalitatief. Indien een steekproefruimte van een experiment uit categorieën bestaat zonder natuurlijke orde, heeft de overeenkomstige stochastische veranderlijke een nominale schaal. De verschillende getallen die aan de uitkomsten worden toegewezen, geven enkel weer of twee uitkomsten gelijk zijn, of niet. Een voorbeeld is een getal dat toegewezen wordt aan twee verschillende politieke overtuigingen. Dit kan handig zijn te kijken of de antwoorden op twee enquêtes gelijk zijn, maar we kunnen de uitslag niet ordenen. Variabelen met precies twee elkaar uitsluitende uitkomsten noemt men binair of dichotome variabelen. Indien de indicatorwaarden die werden toegewezen informatie bevatten over de orde van de categorieën kan men een binaire variabele ook als een ordinaal geschaalde variabele beschouwen. Indien de categorieën zich niet wederzijds uitsluiten -een statistisch element komt overeen met meer dan ��n categorie- noemen we de variabele cumulatief. Zo kan een persoon bijvoorbeeld positief antwoorden op verschillende vragen naar zijn opleiding, maar hij kan slechts ��n enkele huidige full-time baan hebben (per definitie).

Ordinale Schaal

Indien de aan de uitkomsten toegewezen getallen een natuurlijke volgorde voorstellen wordt de variabele gemeten op een ordinale schaal. De afstanden tussen de verschillende waarden kan niet geïnterpreteerd worden – een variabele die op een ordinale schaal gemeten wordt is dus nog steeds ietwat niet-kwantitatief. Schoolresultaten, bijvoorbeeld, geven een bereikt niveau weer. Er is echter geen geldige reden om een resultaat ‘4’ als twee maal zo goed als de uitkomst ‘2’ te interpreteren. Aangezien de getallen die aan de metingen worden toegewezen een volgorde bepalen noemt men ze rangorde(waarden). Er bestaan vele voorbeelden van ordinaal geschaalde variabelen in de psychologie, sociologie, bedrijfswetenschappen,…. Men kan schalen maken om vage begrippen te meten, zoals ‘sociale status’, ‘intelligentie’, ‘agressiviteit’ en ‘tevredenheid’.