Grafische weergave van de plaats en spreidingsparameters

From MM*Stat International

Jump to: navigation, search
English
Português
Français
‎Español
Italiano
Nederlands


Boxplot (Doos -en snorplot)

In tegenstelling tot het stam-blad diagram, bevat een boxplot niet de informatie over alle waarnemingen. Het laat enkel de belangrijkste informatie over de frequentieverdeling zien. Een boxplot bevat de kleinste en grootste waarneming en en de drie kwartielen . Het tweede kwartiel is natuurlijk de mediaan. De kwartielen worden met een lijn aangeduidt en het eerste en derde kwartiel zijn verbonden, zodat we een doos verkrijgen. De lijn in de doos toont de mediaan. De hoogte van de doos toont het interkwartiel bereik, het verschil tussen het derde en eerste kwartiel: en . Binnen de doos vinden we 50 % van alle waarnemingen. De staarten laten de kleinste en grootste waarden binnen een afstand van 1.5 maal het interkwartiel bereik zien, berekend vanaf de rand van de doos. De grenzen en noemt men het onder en bovenhek. De waarden buiten de hekken worden als extreme waarden met een apart symbool gemarkeerd. Vaak toont men ook het gemiddelde met een stippellijn aan. Een boxplot geeft een overzicht van de locatie, spreiding, vorm en structuur van de gegevens. Boxplot:

En folnode3 g 01.gif

Example: Studentenloon in USD:

1 1 1.74997
44.5005 26.2903 44.5005
43.5005 25.2903 42.7505
5.24985 6.00024 4.74979
7.77801 8.92985 6.79985
11.2504 12.9994 10.0001
6.00065 9.99916 5.25031
9.02395 9.99479 7.87874
26.408 27.9377 22.2774
5.13887 5.28562 4.7199
0.57 0.53 0.60

Totaal:

En folnode3 g 02.gif

Mannen en vrouwen apart:

En folnode3 g 03.gif

In dit interactief voorbeeld kan je een ��n-dimensionale verdeling van een gekozen variabele weergeven (je kan kiezen uit twee datasets) in de vorm van een puntenwolk, een boxplot en een histogram. De belangrijkste parameters van locatie en spreiding worden ook berekend.

Misdaadcijfers VS

Misdaadcijfers in de VS voor 1985:

En folnode4 b k 1 3.gif

- oppervlakte
- bevolking
- moord
- verkrachting
- overval
- aanval
- inbraak
- diefstal
- autodiefstal
- VS-staat regionummer
- VS-staat divisienummer

De waarden van de variabelen en zijn:

- prijs
- mpg (mijl per gallon)
- hoofdruimte (in inches)
- plaats achterbank (afstand van de voorste zitplaats tot de achterbank, in inch)
- kofferruimte(in kubieke voet)
- gewicht (in pond)
- lente (in inch)
- draaicirkel (in voet)
- cilindervolume (in inch)

Automodellen

Volgende gegevens werden verzameld over 74 automodellen:

- prijs
- mpg (mijl per gallon)
- hoofdruimte (in inches)
- plaats achterbank (afstand van de voorste zitplaats tot de achterbank, in inch)
- kofferruimte(in kubieke voet)
- gewicht (in pond)
- lente (in inch)
- draaicirkel (in voet)
- cilindervolume (in inch)

En folnode3 d k 1 2.gif

De prijs van 74 automodellen wordt in onderstaande grafieken geïllustreerd:

En folnode3 g k 1.gif

De bovenste panelen bevatten puntenwolken. De onderste panelen tonen boxplots. De waarden buiten een bereik gelijk aan 1.5 maal het interkwartiel bereik werden als extreme waarden aangeduid. Deze extreme waarden veroorzaken een groot verschil tussen de gllinkmediaanmed (volle lijn) en het gemiddelde (stippellijn).